Stichting Fonds Geertekerk Utrecht
 

Welkom

Stichting Fonds Geertekerk Utrecht is een onafhankelijke stichting. De Remonstrantse Gemeente Utrecht is eigenaar en gebruiker van de Geertekerk te Utrecht. Dit is een historisch monument. Mede daardoor is de instandhouding van de kerk veeleisend en kostbaar. 

De Stichting Fonds Geertekerk heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het verlenen van financiële ondersteuning bij het onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming van het gebouw, de installaties en de inventaris  van de Geertekerk te Utrecht en de daarbij behorende voormalige kosterswoning. De stichting beheert hiervoor financiële middelen die worden verkregen door middel van giften, donaties en legaten. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Link naar de Statuten van de Stichting

Culturele ANBI
De Stichting Fonds Geertekerk Utrecht is een Culturele ANBI. Dit betekent dat giften aan het fonds volgens de bestaande fiscale regelingen voor 125% aftrekbaar zijn.

Bestuurssamenstelling
• Voorzitter: M. Adema
Secretaris: A. Hamburger
Penningmeester: W.F. Edelman
• Bestuursleden: J.M.A van Bree 

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.